White Shrimp

$9.50 per pound

price per pound.  about 22 ez peel, shell on, shrimp per pound. Wild Caught & Chemical Free.